Disclaimer

Disclaimer voor www.mlbeauty.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.mlbeauty.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Studio Marie-Louise. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan u aanbiedt.

Studio Marie-Louise (Kamer van Koophandel: 64626326.), hierna te noemen Studio Marie-Louise, verleent u hierbij toegang tot www.mlbeauty.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Studio Marie-Louise behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Studio Marie-Louise spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden diensten en producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten en producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Studio Marie-Louise.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Studio Marie-Louise doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Studio Marie-Louise en haar licentiegevers en bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Studio Marie-Louise, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.